Walne Zgromadzenie

    Napisany przez prezes 2023-02-10 19:22:52 CET

Zarząd Automobilklubu Chełmskiego na podstawie § 20 art. 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24 lutego 2023 roku w restauracji Lwów w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2 o godz. 17:30 (pierwszy termin); o godz. 18:00 (drugi termin).

Zarząd Automobilklubu Chełmskiego

na podstawie § 20 art. 3 Statutu

zwołuje

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

w dniu 24 lutego 2023 roku w restauracji Lwów

w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2

o godz. 17:30 (pierwszy termin);

o godz. 18:00 (drugi termin).

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i jego zastępcy.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:
 5. Wyborczej
 6. Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Chełmskiego w latach 2019-2022.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Chełmskiego w latach 2019-2022.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 12. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 13. Wybory:
 14. Zarządu
 15. Komisji Rewizyjnej
 16. dwóch delegatów i zastępcę delegata na Okręgowy Zjazd PZM.
 17. Przerwa.
 18. Sprawozdanie Komisji Wniosków i podjęcie uchwał.
 19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyników wyborów.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Za Zarząd
Grzegorz Gorczyca

:: 0

 
 
.