Automobilklub Chełmski
ul. Strażacka 4 22-100 Chełm
tel 502 342 117 GG: 6227858
email akchelmski@hoga.pl  

KRS 0000226357
NIP 563-18-11-779
Regon
001283230
numer konta: 21 2030 0045 1110 0000 0236 3520

 Adres do korespondencji 
Grzegorz Gorczyca
ul. Kilińskiego 27   22-100 Chełm

_______________________________________

Sprawy ogólne, sponsoring, reklama, kontakt z mediami, 
wypożyczanie sprzętu do pomiaru czasu, przynależność klubowa, legitymacje, składki

Grzegorz Gorczyca
tel. 502 342 117, e-mail akchelmski@hoga.pl

Wykorzystanie toru motocrossowego Żółtańce
Maciej Gorczyca
tel. 792 035 061, e-mail m.gorczycaa@gmail.com 

Sport samochodowy, licencje, doskonalenie techniki jazdy
Michał Kawka
tel. 500 400 760, e-mail akchelmski@gmail.com

Turystyka samochodowa
Marcin Wędzina 
tel. 609 413 962, e-mail sloniczek@gmail.com  


Znajdź nas również na Facebooku


 

 
 
.